E-mail bericht disclaimer

Vertrouwelijkheid
De inhoud van door Duijnborgh Certification verzonden e-mailberichten bereikt u via Internet. Correspondentie via Internet garandeert geen vertrouwelijkheid en dient geverifieerd te worden. Duijnborgh Certification bv kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet. De informatie die u door middel van deze e-mailberichten ontvangt kan vertrouwelijk zijn of zijn voorbehouden aan bepaalde personen. Tenzij u de beoogde ontvanger van het bericht bent (of autorisatie heeft om het bericht voor de beoogde ontvanger te ontvangen), mag u de inhoud niet kopiëren, doorzenden of gebruiken, noch mag u de inhoud ervan aan iemand anders bekend maken. Als u het bericht ten onrechte heeft ontvangen, licht u ons dan alstublieft direct in: info@dbcert.nl of 088 – 160 1750.

Notice of Confidentiality
The information provided in our e-mail messages is forwarded through the Internet. E-mail traffic through Internet does not guarantee confidentiality. Therefore the content should be verified. Duijnborgh Certification bv denies any responsibility for damages as a result for the use of e-mail messages. The transmission contains information which may be confidential and which may also be privileged. Unless you are the intended recipient of the message (or authorised to receive it for the intended recipient) you may not copy, forward or use it, or disclose it or its contents to anyone else. If you have received a transmission in error please notify us immediately at: info@dbcert.nl or +31 (0)88 160 1750.