NEN 7510

Voor verantwoorde zorg dient de beschikbaarheid, integriteit én vertrouwelijkheid van patiëntinformatie te zijn gewaarborgd!

De NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.

De NEN 7510-1:2017 is uitgebracht in november 2017. In deze herziening is de NEN-ISO/IEC 27001:2013 als startpunt genomen en zijn nadere aanwijzingen en aanscherpingen voor het (ver)werken van/met patiëntgegevens opgenomen.

Duijnborgh Certification heeft een licentieovereenkomst met NEN ondertekend. Hierdoor kunnen wij uw organisatie een NEN certificaat verstrekken dat is voorzien van het officiële NEN logo en kan uw certificaat worden ingeschreven in het door NEN beheerde NEN7510 register.

Meer weten? bel ons op telefoonnummer 088 – 160 1750.
U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.