NEN 7510

Voor verantwoorde zorg dient de beschikbaarheid, integriteit én vertrouwelijkheid van patiëntinformatie te zijn gewaarborgd!

De NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op ISO 27001 / 27002. Voor de zorgsector geldt dat er specifieke extra aandachtspunten zijn, zoals bescherming van patiëntgegevens.

De NEN 7510:2011 is uitgebracht in oktober 2011. In deze herziening is de meest recente versie van NEN-ISO/IEC 27002 als startpunt genomen, zijn de aanwijzingen en aanscherpingen uit NEN-EN-ISO 27799 daarop aangebracht voor de Nederlandse situatie en is waar nodig aanvullende tekst uit de eerdere versie van NEN 7510 en NEN 7511 opgenomen.

Duijnborgh Certification heeft een licentieovereenkomst met NEN ondertekend.

Meer weten? bel ons op telefoonnummer 088 – 160 1750.
U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.