ISO 27001

Kwaliteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie zijn essentieel voor uw organisatie!

De norm ISO/IEC 27001:2013 is De wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. De norm omvat de beschrijving van eisen die worden gesteld aan het beheersen van het totale informatiebeveiligingsproces.

De norm wordt aangevuld met de ISO 27002. Hierin staan ongeveer 130 individuele normen die één op één zijn terug te voeren naar de ‘best practices’ zoals verwoord in de ISO/IEC 27001, maar dan normatief geformuleerd. Beide normen zijn formeel geaccepteerde ISO standaarden.

Wij certificeren organisaties tegen de ISO/IEC 27001:2013 norm onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is het door de Nederlandse Staat aangewezen orgaan om de afgifte van certificaten te reguleren. Wij zijn met slechts enkele andere partijen in Nederland geaccrediteerd om tegen de norm 27001:2013 te certificeren. Onze accreditatie, welke door de RvA is geregistreerd onder nummer C590, geeft organisaties en hun omgeving de zekerheid dat het certificeringsonderzoek met voldoende diepgang plaatsvindt.

Meer weten? download onze whitepaper of bel ons op telefoonnummer 088 – 160 1750.
U kunt ook het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.