Uitgegeven certificaten

Informatie over een organisatie die door Duijnborgh Certification is gecertificeerd kunt u bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar info@dbcert.nl
Vermeld in uw aanvraag:

het certificaatnummer (indien bekend)
de bedrijfsnaam en het adres

Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons de scope, het nummer en de verloopdatum van het certificaat.