Aanpak

Onze aanpak kent een aantal elementen die, hoe vanzelfsprekend ze op zichzelf ook lijken, ons uniek maakt in de markt van certificerende instanties. Zonder arrogant te willen zijn durven wij te stellen dat we beter zijn dan onze collega’s, sneller handelen, klantvriendelijker opereren, en, -niet geheel onbelangrijk in deze tijd-, goedkoper zijn dan menig andere certificerende instantie.

Uw belangen staan voorop: wij verliezen –ook na de opdrachtverlening- uw belangen niet uit het oog. In sommige gevallen (bijv. als certificering door derden vereist is) heeft u een groot commercieel belang bij snelle certificering. In die gevallen zullen wij er alles aan doen om het certificeringstraject binnen de gewenste looptijd af te ronden. Vanzelfsprekend blijft u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde norm.

Persoonlijke benadering: tijdens de gehele looptijd van het certificeringstraject doet u in beginsel zaken met één medewerker van Duijnborgh Certification. U wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd maar kunt met al uw vragen of opmerkingen, of het nu gaat om vakinhoudelijke vragen of de planning, bij één persoon terecht.

De norm is leidend, maar wel in relatie tot uw bedrijfsproces: Elk bedrijfsproces heeft specifieke kenmerken en is daarmee uniek. Tijdens de certificering zullen we dit niet uit het oog verliezen. De norm zal in relatie tot uw organisatie moeten worden beoordeeld. Te vaak merken we dat auditerende partijen de norm als ‘zaligmakend’ verkondigen en deze ook zo tijdens de certificering toepassen.

Cristal-clear rapportage: ons uitgangspunt is dat de rapportage het sluitstuk is van de certificering, maar –wat we veel belangrijker vinden- het vertrekpunt.

Via deze link kunt u een beschrijving van het auditproces downloaden.