Pre-audit

Middels een pre-audit toetsen we waar uw organisatie in het certificeringsproces staat. De pre-audit geeft u voorafgaand aan de certificeringsaudit inzicht in het proces en eventuele verbeteringen om de certificering succesvol te doorlopen. De pre-audit kan voor alle normen worden toegepast. Bij normen die onder accreditatie worden getoetst, volgen wij vanzelfsprekend het proces dat ook bij de daadwerkelijke certificeringsaudit wordt gevolgd.

Tijdens de pre-audit zal de auditor uw kwaliteitssysteem (handboeken en procedures) naar de desbetreffende norm beoordelen. De bevindingen van deze toetsing geven een goed beeld waar uw organisatie staat in het certificeringsproces. De bevindingen worden door de auditor met u doorgenomen en u ontvangt deze eveneens in een praktische rapportage die de basis vormt voor uw verbetertraject.

Voordelen van de pre-audit:

  • Optimaal voorbereid zijn op de daadwerkelijke certificering;
  • Voorafgaand aan de daadwerkelijke certificering noodzakelijke verbeteringen kunnen uitvoeren;
  • Toetsing door een ‘echte’ lead-auditor die ook de daadwerkelijke certificering kan uitvoeren;
  • Hoge(re) slagingskans voor de certificering.